مرور برچسب

آداب دوستی

جلوه هایی از روابط اجتماعی در سیره رضوی

ادیان نیوز(ردنا)؛ خدای متعال انسان را موجودی اجتماعی خلق کرده است، از این رو انسان برای ادامه حیات خود بی نیاز از حضور در اجتماع و بهره مندی از حضور سایر همنوعان نیست. روابط اجتماعی در اندیشه رضوی…