مرور برچسب

آداب و رسوم مذهبی

آنچه علم می‌تواند از دین بیاموزد

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ دشمنی با سنّت‌های معنوی می‌تواند جستار تجربی را مختل سازد. من مدافع دین نیستم. یک روانشناسم و اعتقاد دارم که روش علمی بهترین ابزار را در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم…