مرور برچسب

آرم سازمان ملل

معرفی نمادهای قوم یهود

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ در کل جهان ۱۳ میلیون یهودی وجود دارد و یهودیان با توجه به اندیشه های نژاد پرستانه خود و برای غلبه بر جهان به تضعیف دیگران و قوی کردن خود پرداختند ؛ یک راه برای رسیدن به این…