مرور برچسب

آزادیهای مذهبی

جابجایی سر مجسمه‌های مذهبی با سر سیاستمداران

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ «سردترین زمستان» که در زمینه آزادیهای مذهبی و حقوف بشر در چین فعالیت میکند، حکومت چین ، سر مجسمه عظیم آمیتا بودا را جدا کرده است و به جای آن سر امپراطور کانگسی را قرار داده…