مرور برچسب

آشنایی با آئین مسیحیت

آیا مسیحیان به معاد اعتقاد دارند؟

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ کتاب مسیحیت به قلم سید محمد ادیب آل علی با هدف آشنایی علاقمندان با تاریخ و کلام مسیحیت در قالب پرسش و پاسخ به رشته تحریر درآمده است که مطالب این کتاب را در شماره های گوناگون…

اعتقاد به رجعت در مسیحیت چگونه است؟

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ کتاب مسیحیت به قلم سید محمد ادیب آل علی با هدف آشنایی علاقمندان با تاریخ و کلام مسیحیت در قالب پرسش و پاسخ به رشته تحریر درآمده است که مطالب این کتاب را در شماره های گوناگون…

رستگاری و نجات در مسیحیت اینگونه است

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ کتاب مسیحیت به قلم سید محمد ادیب آل علی با هدف آشنایی علاقمندان با تاریخ و کلام مسیحیت در قالب پرسش و پاسخ به رشته تحریر درآمده است که مطالبی از آن را باز گو می کنیم. پرسش:…