بایگانی‌ آشوبگران
خنثی سازی توطئه ترور آیت‌الله سیستانی/ آشوبگران بازداشت شدند ۱۲ مهر ۱۳۹۸
استاندار نجف اعلام کرد:

خنثی سازی توطئه ترور آیت‌الله سیستانی/ آشوبگران بازداشت شدند

شماری از معترضین با هدف به خشونت کشیدن تظاهرات و ضربه زدن به مرجعیت عالی عراق وارد منطقه محل سکونت ایشان شدند که با ورود نیروهای امنیتی آشوبگران بازداش شدند