مرور برچسب

آمار مسلمانان

دین اسلام سریع‌ترین دین درحال رشد در انگلیس

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ به نقل از الوفد، همزمان با کاهش تعداد مسیحیان، دفتر آمار ملی انگلیس«وایت هال» در گزارشی اعلام کرد: برای نخستین بار تعداد جمعیت مسلمانان در انگلیس از سه میلیون نفر عبور کرده…

چرا ایمان دینی مردم جهان رو به شکوفایی است؟

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، اگر فکر می‌کنید که دین متعلق به گذشته است و ما در عصر خرد به سر می‌بریم، بهتر است نگاهی به آمار و ارقام بیاندازید. ایمان دینی در میان مردم جهان رو به افزایش است و ۸۴% از…