مرور برچسب

آینده اینترنت

آینده اینترنت در جهان اسلام

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ این مقاله، به افق های آتی که در بستر اینترنت پیش روی جهان اسلام قرار دارد، به اختصار اشاره می نماید. چکیده مقایسه وضعیت برنامه ریزی و استفاده جهان اسلام در مقایسه با…