مرور برچسب

آیین تائو

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۳)

 ردنا (ادیان نیوز)/ مى توان گفت که دائو، به عنوان اصل جهان، ویژگیهایى دارد که بى شباهت به صفات خداى متعال در قرآن کریم نیست; من جمله اینکه وصف ناپذیر، جاودان، سرچشمه خلاّق هستى و به دور از دسترس حواسّ…

مقدمه‌ای کوتاه بر آیین دائو

ردنا (ادیان نیوز): آیین دائو سنت دینی منسجمی است که بیش از دوهزار سال در چین، کره و ژاپن رشد و دگرگونی مستمر داشته است. این آیین تاکنون در سراسر جهان از سیدنی گرفته تا تورنتو گسترش یافته است و پیروان…