بایگانی‌ اجتماعي
تقویت همگرایی میان مذاهب و ادیان الهی در پیاده‌روی اربعین ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

تقویت همگرایی میان مذاهب و ادیان الهی در پیاده‌روی اربعین

مدیركل حوزه استانداری فارس، پیاده‌روی اربعین را فرصتی برای ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت همگرایی میان مذاهب اسلامی و ادیان الهی دانست.