مرور برچسب

احمدالبصری

نقدی بر جریان انحرافی یمانی؛ شبیه سازی موعود

به گزارش ادیان نیوز، پیرامون ظهور حضرت مهدی(عج) و قیام آن حضرت در روایات و گزارشات تاریخی به وفور سخنان مهم و مختلفی وجود دارد. از زمانی که نام مهدی در متون دینی توسط روایات پیامبر اعظم علیه و آله…