مرور برچسب

اخبار مذهبی

زایش روشنفکری بیمار در ایران

به گزارش ادیان نیوز (ردنا) روزنامه جوان نوشت: دوران مدرن را می‌توان در دسته‌بندی‌های مختلف به زیردسته‌هایی تقسیم کرد که نشان‌دهنده تاریخ تطور این برش از حیات بشری به حساب می‌آیند. نظریات مختلفی که با…