مرور برچسب

اخرین وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی

جان «شیخ زکزاکی» در خطر است

به گزارش ادیان نیوز، بعد از درز اخباری در خصوص اینکه «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه به مسمومیت خونی دچار شده است، شماری از یارانش از دفتر ایشان خواستند تا در این باره تحقیقاتی انحام دهند، در…