مرور برچسب

ادیان تطبیقی در هند

بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند

چکیده این مقاله بر رویکردهای روش‌شناختی و نظری در مطالعات ادیان، در دو دهه آخر قرن بیستم، تمرکز دارد. با در نظر گرفتن اجمالی مطالعاتی که پیش از این انجام شده، این تحقیق پرسشی اساسی را مطرح می‌کند:…