بایگانی‌ اربعین در اینستاگرام
رشد جست و جوی کلمه «اربعین» در گوگل ۲۸ مهر ۱۳۹۸

رشد جست و جوی کلمه «اربعین» در گوگل

داده کاوی رفتار کاربران فضای مجازی در ایام اربعین امسال از روند رشد جست و جوی کلمه کلیدی «اربعین» در جست وجوگر گوگل و ثبت بیش از ۹۵ میلیون لایک در شبکه های اینستاگرام و توئیتر حکایت دارد.