مرور برچسب

ارتباط با خدا

آیا ‌هم‌جنس‌گرایان می‌توانند با دعا و ارتباط با خدا گرایش جنسی خود را تغییر دهند؟

در حال حاضر تفکّر رایج و نسبتاً جاافتاده در جوامع غربی آن است که هم‌جنس‌گرایی گرایشی ذاتی است و دستکاری در روح و روان افراد هم‌جنس‌گرا به منظور اصلاح آنها و هدایتشان به سمت دگرجنس‌گرایی، کاری بیهوده و…

رجب، شعبان و رمضان فرصتی برای تمرین تقوا

به گزارش ادیان نیوز، ماه‌های رجب، شعبان و رمضان فرصتی است برای دستیابی به ملکۀ‌ تقوا و کسی که توجّه داشته باشد، مي‌تواند در این سه ماه، ملکۀ‌ عدالت و تقوا پیدا کند. مي‌تواند برای چشم و گوش و زبان…

اگر به دنبال آرامش واقعی هستید بخوانید!

به گزارش ادیان نیوز، این روزها در سایت های خبری مختلف خبرهایی منتشر می شود که هدف از انتشار این اخبار تنها کلیک مخاطبانی است که به دنبال آرامش هستند.خبرهایی با عناوینی چون یوگا باعث آرامش می شود،…