مرور برچسب

ارمنیان اصفهان

بررسی و تحلیل آیین و باورهای ارمنیان اصفهان

به گزارش ادیان‌نیوز؛ اعظم تیموری، دانشجوی رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان دانشگاه کاشان به "بررسی و تحلیل باورها و آیین ارمنیان اصفهان در سده اخیر" پرداخت. بر اساس این تحقیق، گرچه…