مرور برچسب

اروپا و دین

جامعه فعلی فرانسه از نظر فرهنگی مسیحی نیست

به گزارش ادیان‌نیوز، اولویه روآ، نویسنده و پژوهشگر ارشد در «مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه» (CNRS) و از جمله نظریه پردازان شناخته شده حوزه سیاسی و اجتماعی اخیراً در دو مصاحبه‌ای که انجام داده به…

جامعه فعلی فرانسه از نظر فرهنگی مسیحی نیست

جامعه فعلی فرانسه از نظر فرهنگی مسیحی نیست به گزارش ادیان‌نیوز، اولویه روآ، نویسنده و پژوهشگر ارشد در «مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه» (CNRS) و از جمله نظریه پردازان شناخته شده حوزه سیاسی و اجتماعی…