مرور برچسب

از نگاه نبوی (ص)

پیامبر اسلام(ص) آورنده پیام محبت است

به گزارش ادیان نیوز، مجموعه طرح «از نگاه نبوی (ص)»، سلسله دفاتر کم حجم و متنوعی است که با زبانی ساده و روان موضوعات مختلفی را از زاویه سنت پیامبر اکرم(ص) مورد واکاوی قرار داده است. کتاب «عشق و محبت»…