مرور برچسب

استاد خدایی

ادیان از منظر اکیست‌ها

به گزارش ادیان نیوز – ردنا، اصولا دین‌داری با برخی باورهای اساسی گره خورده است که از آن با عنوان اصول دین یاد می شود. این اصل بن مایه و تمام وجود یک دین را تشکیل می‌دهد. در اسلام این اصول شامل توحید،…