مرور برچسب

استان البرز

آسایش و امنیت مسیحیان در ایران

رئیس انجمن مسیحیان آشوری استان البرز گفت: به جرات می توانم بگویم هیچگاه به این خوبی در امنیت و آرامش زندگی نکرده ایم، همسایه های ما همه مسلمان هستند اما به بهترین شکل ممکن با یکدیگر در رفت و آمد…