مرور برچسب

اسقفان دورام

بازگشایی قلعه تاریخی _ مذهبی اوکلند

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ قلعه تاریخی اوکلند که سال ۲۰۱۲ از کلیسای انگلیس خریداری شد، هفته آینده (اوایل نوامبر) بعد از ۳ سال تعمیر و مرمت برای بازدید عموم بازگشایی میشود. قلعه اوکلند اقامتگاه…