مرور برچسب

اسقف اعظم کلیسای کاتولیک

تأسیس باغ ادیان در آینده نزدیک انجام می‌شود

به گزارش ادیان‌نیوز؛ مسئولان پروژه کار خود را با کاشت یک درخت سیب آغاز کردند. توماس پندورف از انجمن «زندگی بهتر» در منطقه کب‌اشتات گفت که این درخت سیب از انواع درختان نادر در تورینگن است که به…

تأسیس باغ ادیان در آینده نزدیک انجام می‌شود

به گزارش ادیان‌نیوز؛ مسئولان پروژه کار خود را با کاشت یک درخت سیب آغاز کردند. توماس پندورف از انجمن «زندگی بهتر» در منطقه کب‌اشتات گفت که این درخت سیب از انواع درختان نادر در تورینگن است که به «شکوه…