مرور برچسب

اسلام تاریخ جهانی

ترجمه کتاب «اسلام، تاریخ جهانی» در بلغارستان

به گزارش ادیان نیوز به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در بلغارستان؛ با این که دین اسلام یکی از ادیان مهم در غرب محسوب می‌شود؛ اما هنوز مسئله‌ای ناآشنا برای بسیاری از غیر مسلمانان است. این روزها مطالب…