مرور برچسب

اسلام شناس مشهور ایتالیایی

پرسش اسلام شناس مشهور ایتالیایی در خصوص «ارتباط آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)؛ پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد. اسلام با دیگر ادیان،…