مرور برچسب

اسلام و خشونت

وقتی یک مسجد خواب اسلام‌هراسان را آشفته می‌کند

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یکی از مهم ترین پروژه های مسجدی در آمریکا که شهرت بین المللی پیدا کرده اما برای مدت های طولانی متوقف شده بود، از سر گرفته شد و این حرکت بهانه ای به دست مخالفان اسلام داده…