مرور برچسب

اسلام و غرب

سرباز گمنام ادیان ابراهیمی، یک زن است

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، به تعبیری درخشان، سرباز گمنام ادیان ابراهیمی یک زن است. مرحوم دکتر شریعتی هاجر را به عنوان پرومته ادیان ابراهیمی و زنی که کعبه بر کاکل او می‌چرخد تصویر می‌کند. او هجر…