مرور برچسب

اسماعیل گندمکار

فقه مضاف می‌تواند در حوزه بین الملل جوابگوی همه موضوعات جوامع بشری باشد/ تمدن نوین اسلامی بدون فقه مضاف ممکن…

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ علوم دینی و پژوهش در عرصه دین از جمله مواردی است که همواره مورد توجه علما و دانشمندان جهان اسلام قرار گرفته است که یکی از این علوم، علم «فقه» است؛ «فقه مضاف» اصطلاحی است که…