مرور برچسب

اسپند

تقدس اسپند در میان ادیان مختلف دنیا

اسپند گیاهی است بومی ایران از دانه‌های اسپند هزاران سال است که در بسیاری مراسم آیینی و معنوی مذاهب و فرهنگ‌های مختلف دنیا، به خصوص در فرهنگ‌های باستانی خاورمیانه استفاده می‌شود.