بایگانی‌ افترا به پیامبر
افترا بستن مبلغ مذهبی سعودی به پیامبر برای توجیه سیاست بن سلمان ۲۹ آبان ۱۳۹۸

افترا بستن مبلغ مذهبی سعودی به پیامبر برای توجیه سیاست بن سلمان

یکی از مبلغ‌های مذهبی در عربستان سعودی که پیشتر در مسابقات ورق بازی حاضر شده بود، برای توجیه سیاست سکولار ولی‌عهد، به پیامبر (ص) افترا بست.