مرور برچسب

افزایش جریمه

اعمال جریمه تصاعدی نقطه پایان بی‌توجهی افراد به پرداخت عوارض الکترونیکی است

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، یوناتن بت کلیا، در واکنش به انتشار خبری از سوی مدیر کل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور مبنی بر اینکه مردم عوارض الکترونیکی آزادراه‌‍ها را پرداخت نمی‌کنند و خبری هم از جریمه…