مرور برچسب

اقتصادی و اجتماعی (SETA)

زنان مسلمان، قربانیان اسلام هراسی در اروپا

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛زنان مسلمان بخش بزرگی از قربانیان اسلام هراسی را تشکیل می‌دهند و در این حملات، زنان محجبه به صورت ویژه مورد هدف قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه، جمعیت ضد اسلام‌هراسی در فرانسه…