بایگانی‌ اقتصاد هنر
جشنواره هنر رضوان در تغییر ذائقه مخاطب و اقتصاد هنر اثرگذار است ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
در گفت‌وگو با مسعود نجابتی، طراح برجسته گرافیک مطرح شد؛

جشنواره هنر رضوان در تغییر ذائقه مخاطب و اقتصاد هنر اثرگذار است

تنی چند از استادان برجسته کشور در قالب هیئت داوران نخستین جشنواره ملی هنر رضوان در مشهد گرد هم جمع شدند تا آثار برگزیده این جشنواره را انتخاب کنند؛ آثاری که هرکدام نشان‌دهنده گوشه‌ای از هنرهای اسلامی- ایرانی و قدرت خلاقیت هنرمندان دیروز و امروز است؛