مرور برچسب

السیدة زینب عقیلة بنی هاشم

نامه عایشه بنت الشاطی نویسنده کتاب «السیده زینب عقیله بنی‌هاشم» و ماجرای نوشتن یک اثر ماندگار

بنت الشاطی با نوشتن کتاب گرانسنگ و وزین «السیده زینب عقیله بنی هاشم» بین شیعیان، معروف و مشهور شد. او در مقدمه این کتاب نامه ای نوشته و آن را به پدرش «شیخ محمدعلی عبدالرحمن» تقدیم کرده است. وی سبب…