مرور برچسب

الهیات مدرن

تأملی درباره «الهیات گردشگری» در کافه چمدون

به گزارش ادیان نیوز، حمیده امیریزدانی در بیست و ششمین شماره از یادداشت چمدانی‌اش چنین نوشت: چهارشنبه جلسه دفاعم به خوبى برگزار شد. این رساله دو سال از عمرم را پر کرد و برگ برگش برایم معنابخش…