مرور برچسب

الیگارشی یهودی

پیامبران دروغین یهودی و دسیسه‌های رازآمیز (۱)

ادیان نیوز: فضای پرهیاهوی مسیحایی که در حوالی نیمه سده هفدهم آفریده شد و به انقلاب پوریتانی انگلیس و موج گسترده انتقال نیروی انسانی به قاره آمریکا پیوند خورد، طبعاً باید، چون ماجرای دیوید روبنی در سده…