مرور برچسب

امامزادگان

شبهه کرونا و شفادهی حرم مطهر

به گزارش ردنا (ادیان نیوز) در پاسخ به این شبهه میتوان پاسخ داد: ۱. دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیایی است که قانون علیت و اسباب و مسببات در آن جریان دارد. طبق این قانون هر معلولی دارای علت خاص…