تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

امام جمعه سروآباد

کشتار مسلمانان نشانه‌ای از اسلام‌هراسی است

به گزارش ادیان‌نیوز، ماموستا سید عبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سروآباد گفت: امروز دشمنان اسلام و مسلمین با انواع نقشه‌ها و توطئه‌های شوم و شیطانی به جنگ مسلمانان آمده‌اند و تمام…

کشتار مسلمانان نشانه‌ای از اسلام‌هراسی است

ماموستا سید عبدالقادر حسینی امام جمعه سروآبادبه گزارش ادیان‌نیوز، ماموستا سید عبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سروآباد گفت: امروز دشمنان اسلام و مسلمین با انواع نقشه‌ها و توطئه‌های شوم و…