مرور برچسب

امام رضا و ادیان

مهربانی زبان مشترک تمام انسان‌ها و ادیان است

نماینده ولی فقیه در دانشگاه آزاد رودهن گفت: اصل مهربانی و احسان یک اصلی است که با فطرت تمام انسان‌ها سازگار است. زبان احسان، نیکی، مهربانی، رعفت و احترام را همه می‌فهمند. این زبان مشترکی است که لهجه و…