بایگانی‌ امام محمدباقر(ع)
از مرجئه تا جارودیه؛ ۶ جریان اجتماعی که امام باقر(ع) با آنها برخورد کرد ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
عصر برخورد جدی اندیشه‌های اسلامی و غیراسلامی

از مرجئه تا جارودیه؛ ۶ جریان اجتماعی که امام باقر(ع) با آنها برخورد کرد

عصر امام باقر(ع) را باید عصر ظهور فرقه های گوناگون انحرافی فکری و فلسفی نامید.