مرور برچسب

امیدواری

عرفان‌های بدلی و کاذب سوغات تمدن غرب

به گزارش ادیان نیوز، ارمغان تمدن غرب برای انسان معاصر (غیر از تنش‌ها، فشارهای روانی، بحران‌های اقتصادی، مشکلات زندگی ماشینی) تحمل سایه شوم نومیدی و یاس در جزء جزء زندگی بشر مدرن است. انسان معاصر…