مرور برچسب

امیرعباس هویدا

حکومت محمدرضا پهلوی؛ ماه عسل بهائیان در ایران

حکومت محمدرضا پهلوی را می‌توان ماه عسل بهائیان در ایران دانست؛ چرا که بسیاری از بهائیان توانستند با نزدیک شدن به شاه و دربار، زمینه نفوذ و راهیابی خود در سیاست و دستگاه حکومت را بیابند. البته شاه و…