درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

امیر جماعت اسلامی پاکستان

مسئله کشمیر یک مسئله عقیدتی است

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، سناتور سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان گفت: مسئله کشمیر یک مسئله جغرافیایی نیست بلکه یک مسئله عقیدتی است و دولتمردان پاکستان به جای اینکه منتظر کمک آمریکا باشند، باید…