مرور برچسب

امیر جماعت اسلامی پاکستان

مسئله کشمیر یک مسئله عقیدتی است

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، سناتور سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان گفت: مسئله کشمیر یک مسئله جغرافیایی نیست بلکه یک مسئله عقیدتی است و دولتمردان پاکستان به جای اینکه منتظر کمک آمریکا باشند، باید…