بایگانی‌ امیر جماعت اسلامی پاکستان
مسئله کشمیر یک مسئله عقیدتی است ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
امیر جماعت اسلامی پاکستان:

مسئله کشمیر یک مسئله عقیدتی است

دولتمردان پاکستان به جای اینکه منتظر کمک آمریکا باشند، به تکلیف شرعی خویش نگاه کنند، چون اعتماد به آمریکا خیانت است