مرور برچسب

انتقال ویروس کرونا

پاسخ آیت الله العظمی سیستانی به سؤالاتی در خصوص تدفین و تکفین جان باختگان کرونا

دفتر آیت الله سید علی سیستانی به سؤالاتی در خصوص تدفین و تکفین جان باختگان بر اثر ویروس کرونا پاسخ گفته اند : اگر به خاطر ترس از انتقال ویروس کرونا، امکان انجام غسل میّت فراهم نشود. امّا اگر امکان…