مرور برچسب

اندیشه نوین دینی

بررسی نظریه رویاانگارانه وحی در جدیدترین شماره از فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

به گزارش ادیان‌نیوز (ردنا)؛ در این شماره از فصلنامه «اندیشه نوین دینی» مقالاتی با عناوین «چالش تبیین‌های کلامی در مشکله توحید افعالی خداوند و فعل اختیاری انسان» نوشته محمد سعیدی‌مهر و احمد صادقی…