مرور برچسب

انواع گیاهخواری

گیاه‌خواری اخلاقی، دین جدید در انگلیس

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)؛ گیاه‌خواری اخلاقی در آینده نزدیک ممکن است به عنوان یک دین توسط دیوان عدالت اداری بریتانیا به ثبت برسد و این از آن روست که بسیاری از کارشناسان گیاه‌خواری را چیزی بیش از یک…