مرور برچسب

انگلستان

جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسلامی

فصل‌بندی این کتاب در دو بخش مبانی نظری جنبش‌های اسلامی و ماهیت اقدام جمعی آن‌ها؛ و تبارشناسی خشونت و کشمکش بر سر آن در عمل و اندیشه اسلام‌گرایی صورت گرفته است.

بازگشایی قلعه تاریخی _ مذهبی اوکلند

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ قلعه تاریخی اوکلند که سال ۲۰۱۲ از کلیسای انگلیس خریداری شد، هفته آینده (اوایل نوامبر) بعد از ۳ سال تعمیر و مرمت برای بازدید عموم بازگشایی میشود. قلعه اوکلند اقامتگاه…