مرور برچسب

اوانجلیستی

نقش ‌هالیوود در نهادینه شدن اندیشه‌های آخرالزمانی در آمریکا / کمپانی تولید خیال

حسین‌ حجت‌پناه استاد دانشگاه گفت: آخرالزمان برای آمریکایی‌ها بعد فرهنگی دارد و این ویژگی در ذات مردم این سرزمین ریشه دارد. مهاجرانی که به دنبال تمدن موعود به آمریکا آمدند هالیوود را به عنوان تصویرگر…