مرور برچسب

اویغورهای سینکیانگ

جدال حقوق بشری چین و غرب بر سر اویغورها

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ بلاروس به نیابت از ۵۴ کشور با تقدیر از "دستاوردهای چشمگیر چین در حوزه حقوق بشری" تاکید کرد که "تروریسم، جدایی‌طلبی و افراطگرایی مذهبی آسیب زیادی به مردم تمام گروه‌های قومی…