تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

بازگشایی حرم امام رضا(ع)

زیارت به مثابه یک روش تربیت معنوی

در تربیت دینی الگوهای گوناگونی وجود دارد. یکی از این الگوها مبتنی بر دیدگاهی است که تجربه دینی را زمینه و بنیاد دین‌شناسی افراد می‌داند. بر این اساس، زمینه‌سازی شکل‌گیری تجربه‌های درونی و معنوی…